Filosofie Enso E-volution

Ensõ E-volution filosofie

Ensõ E-volution

Zakelijk en commercieel, maar ook empathisch en open voor ‘ anders denken’. Zo omschrijf ik mijzelf en ook mijn werkwijze. Mijn focus ligt op het (samen) nastreven van (bijna) perfectie. Het verbinden van mensen in een organisatie waar van alles gebeurt.

Door u te verdiepen in een andere zienswijze of andere denktraditie wordt u zich  bewust van uw eigen gedachtepatronen en handelingen. In plaats van in rechte lijnen te denken, u te verliezen in hersenspinsels of alles te willen en denken te moeten bevechten, is het ook mogelijk om te kiezen voor een zakelijke, een meer vloeiende en rustige benadering. Eén die meer in balans is. Het is eigenlijk heel simpel. Alles stroomt en is in beweging. U kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. In een rivier stroomt steeds nieuw water langs de oevers. Zo werkt het ook in organisaties. Alles is constant in beweging. Of u het wilt of niet, u kunt het niet tegenhouden.

Verbinding maken met uzelf als mens, uw functie, uw medewerkers en uw organisatie. Handelen vanuit volledige aandacht, niet afgeleid worden door de waan van de dag, targets en de druk van alle werkzaamheden.

Durven meegaan en te vertrouwen op uzelf en een ander. Rustig en met plezier leidinggeven en toch de focus behouden. Niet gehinderd door ego, eigendunk of oordelen. Leer Erik Koops beter kennen. >>

Ensõ betekenis

Ensõ is Japans voor cirkel. De Ensõ is een symbool van focus, energie en eenheid. Het schilderen van de Ensõ is een veel toegepaste meditatieoefening waarin je met volledige aandacht, de cirkel in één vloeiende beweging op papier neerzet. Het resultaat is een afspiegeling van die focus en concentratie en laat je zien hoe het gesteld is met je huidige mentale gemoedstoestand. Laat je je afleiden door hersenspinsels, dan is dat zichtbaar in de tekening.

Belangrijke elementen voor het schilderen van een Ensõ zijn stilte en aandacht. Een bewuste overgave aan het hier en nu. Tijdens het schilderen van de Ensõ wordt de gemoedsrust van de schilder weerspiegeld. Sommige cirkels zijn perfect symmetrisch, andere zijn juist scheef en weer andere cirkels zijn fragiel.

Enso E-volution favicon

In een Ensõ wordt alle energie van het moment samengevat en in de handeling van het schilderen gelegd. Daarmee wordt de Ensõ een expressie van je 'state of mind'.

De Ensõ kan gesloten of open worden geschilderd. Gesloten drukt perfectie uit. Een open cirkel geeft uitdrukking aan beweging en ontwikkeling. De open Ensõ staat dan ook voor de charme van de imperfectie van de dingen in het leven en het ophouden met streven naar perfectie. Het laat ons zien dat alle dingen perfect zijn zoals ze zijn. Het helpt ons bij de acceptatie van 'dat wat is'.

Evolutie en het E-woord: E-volution

Evolutie betekent verandering die geleidelijk plaatsvindt. Figuurlijk betekent het ‘ontwikkeling’.  De betekenis ‘ontwikkeling’ wordt het meest gebruikt en heeft in het taalgebruik een geheel eigen karakteristiek gekregen.
De E- staat voor elektronisch, denk daarbij aan e-mail of e-business e.d. In E- is het bedoeld als verwijzing naar geautomatiseerde oplossingen zoals bv. robotisering of logische en effectieve systeemaanpassingen

Evolutie voor revolutie; de basis voor Continue Verbeteren. Elke oplossing, elke aanpassing in uw bedrijf, elke bijstelling in je KPI’ s zorgt voor een geleidelijke ontwikkeling en verbetering van uw bedrijf.  Elk vraagstuk, elk probleem kent een oplossing. De beste oplossingen zijn die, waar geen omkijken meer naar is en volledig geïntegreerd zijn in uw systemen.