Plan van aanpak six sigma black belt

Plan van aanpak

Plan van aanpak six sigma black belt

Plan van aanpak

Definiëren van vraagstuk

We starten met een definitie van uw vraagstuk. Deze kwestie onderbouwen we met de benodigde data en gegevensanalyse. We kijken samen naar wat dit doet met uw organisatie maar óók naar wat dit doet met u als mens. Mijn werkwijze werkt niet alleen op operationeel vlak, maar ook op het (veranderen van) gedrag van zowel managers als medewerkers. Streven naar empowerment staat hierbij centraal.

Kwestie aangaan

Met aandacht en in een open sfeer gaan wij samen de kwestie aan. We laten ons niet afleiden door aannames en onrust veroorzaakt door de problematiek en de omgeving waarin zich dit alles afspeelt. Ik geef u duidelijkheid en inzicht in wat er op dat moment aan de hand is én wat de stand van zaken is. Pas als we samen overtuigd zijn van wat de problematiek is, gaan wij werken aan oplossingen. We nemen uitgebreid de tijd om oorzaken en oplossingen te vinden. Oplossingen die iets toevoegen aan uw vraagstuk.

"Pas als we samen overtuigd zijn van wat de problematiek is, gaan wij werken aan oplossingen. Oplossingen die iets toevoegen aan uw vraagstuk."

Oplossingen implementeren en borgen

De gevonden oplossing(en) ga ik niet alleen implementeren, maar ik ga er óók voor zorgen dat de oplossing geborgd blijft en dat de verbetering wordt geïntegreerd in de doelstelling van uw KPI-model én uw organisatie. De oplossing is natuurlijk niet voor de eeuwigheid, want alles kan áltijd beter. Elke verandering in uw doelstelling heeft invloed op de cyclus van uw organisatie en leidt veelal tot een andere koers van de organisatie voor de komende periode. Niet alleen van belang voor u als mens en u als ondernemer, maar voor uw hele organisatie.

Evolutie voor revolutie

Evolutie voor revolutie; De basis voor Continue Verbeteren. Elke oplossing, elke aanpassing in uw organisatie, elke bijstelling in de  KPI’s  zorgt  voor een geleidelijke ontwikkeling en verbetering van uw  bedrijf.  Elk vraagstuk, elk probleem kent een oplossing. De beste oplossingen zijn die, waar geen omkijken meer naar is en volledig geïntegreerd zijn in de systemen.

De fases van het plan van aanpak

Allereerst bespreken we gezamenlijk het vraagstuk en welk probleem hieruit voorkomt. Wat is er aan de hand en welke kwesties moeten worden verholpen. Het liefst bepalen we op dit moment ook de stand van zaken, een zogenaamde 0-meting. Dat is nodig om later te kunnen vaststellen, in hoeverre het probleem is opgelost. 
(Klanten lopen weg uit de koffiebar omdat ze niet tevreden zijn over de bediening)

In de volgende fase ga ik aan de slag om te achterhalen of hetgeen je benoemt ook daadwerkelijk het probleem is. Veelal is er een dieper liggende oorzaak dan wat er aan de oppervlakte ligt en als probleem wordt ervaren.
(De kwaliteit van de koffiebonen is zo ondermaats dat het personeel er geïrriteerd door raakt) 

De analysefase bestaat uit het categoriseren van het vraagstuk. We gaan het ‘grote’ probleem in stukjes hakken. Kleinere oorzaken, die ieder voor zich een oplossing nodig hebben, in volgorde van prioriteit. Waarom is de situatie anders dan wat u wilt of verwacht? Wat gebeurt er dat niet zou moeten gebeuren en wat gebeurt er niet dat wél zou moeten gebeuren? Wat is er echt aan de hand? Pas na een grondige probleemanalyse kun je de passende oplossing bedenken. 
(Niet alleen de koffiebonen zijn van mindere kwaliteit ook de koffiemachine werkt niet optimaal. Het toilet is ook niet altijd schoon en het personeel is bij lange na niet gemotiveerd) 

Wanneer alle problemen bekend en zijn geprioriteerd, ga ik aan de slag om voor elk probleem een passende oplossing te vinden.
(Eerst de koffiemachine goed laten werken, voordat er ‘dure’ bonen gekocht en gebruikt gaan worden) 

Nadat er een oplossing is gevonden, moet dat uiteraard ook werkelijkheid worden. Dan zorg ik ervoor, dat oplossingen tot stand komen en blijvend zijn.
(Het opstellen van duidelijke en werkende instructies voor het personeel. Hierin wordt vastgelegd wie wat doet, op welk moment en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld) 

Na een afgesproken periode gaan we met elkaar vaststellen of het probleem, dat we in de eerste fase hadden vastgesteld ook daadwerkelijk opgelost is en wat de oplossing bijdraagt aan het resultaat. Met behulp van het bewezen resultaat en de 1-meting stellen we de eindfactuur op. 
(De omzet per klant is verdubbeld, de nettowinst is vergroot. Iedereen blij)