Lean Six Sigma Consultant Procesmanagement

Procesmanagement

Wat is procesmanagement?

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) definieert het management van processen als de manier waarop de onderneming vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. Daarbij is aandacht nodig voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de professional, het type medewerker dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom moet handelen.

Naast procesmanagement worden in het INK-managementmodel vier andere organisatiegebieden onderkend:

 • Leiderschap
 • Management van medewerkers
 • Strategie & beleid
 • Management van middelen

Procesmanagement heeft als doel:

 • Sturing te geven aan de ontwikkeling, inrichting en implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen;
 • Systematische en continue verbetering en optimalisatie van bestaande bedrijfsprocessen.

Procesmanagement heeft alles te maken met verandering of, beter gezegd, met verbetering

We willen de “kwaliteit” van het bedrijfsproces verhogen. Meestal betekent dat een verhoging van de procesbeheersing. Het proces wordt stabieler oftewel de zekerheid dat de output van het proces (de producten en diensten) op voorspelbare wijze tot stand komt, neemt toe zodat:

 • De kwaliteit van de producten en diensten goed is (ook niet te goed, want dan kost het te veel);
 • De producten en diensten tijdig worden geleverd;
 • Het voortbrengingsproces efficiënt is (met minimaal gebruik van middelen, dus met lage kosten).

Goed procesmanagement heeft een positieve invloed op:

 • De tevredenheid van klanten, medewerkers en leveranciers;
 • De kosten; het leidt daarmee langs twee kanten tot verbetering van de bedrijfsresultaten.
Procesbeschrijving Procesmodellering Procesanalyse Procesherontwerp Procesontwerp Processimulatie Verandermanagement Implementatiemanagement